Digin er en ledende IKT-klynge på Sørlandet med over 90 medlemsbedrifter. Visjonen er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger. Medlemsmassen består av bedrifter som driver med IKT utvikling, bedrifter som er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og av akademia.

Digin vil gjennom samarbeid og deling gjøre det mulig for sine medlemmer å skape verdier og tjene penger.

Det er nå en veldig aktiv digitaliseringsprosess i samfunnet og Digin er et naturlig kontaktpunkt for alle aktører i denne prosessen. Gjennom sine nettverk og aktiviteter vil Digin bidra til høy kompetanse og innovasjon i bransjen.

Digin finansieres i dag gjennom medlemskontingenter, serviceavgifter, inntekter fra arrangementer og offentlig støtte fra fylkeskommunene, kommuner, Innovasjon Norge og andre støtteordninger. Det gjør at Digin kan bruke ressurser på å bygge kompetanse, nettverk og innovasjon ved blant annet aktivt bruk av medlemsbedriftene som også får kompensert for sine bidrag.

 

Administrasjon

digin-otto-isaksen (1).jpeg

Otto Isaksen

Daglig leder

Jeanette.jpg

Jeanette Tharaldsen

Markedsføring

Konsulent

Styret

ann_elisabeth_ludvigsen (1).jpg

Ann- Elisabeth Ludvigsen

Styreleder

Leder eHelse og offentlig sektor, Egde Consulting

thomas_overland_2 (1).jpg

Thomas Øverland

Nestleder

Rådgiver, Bitpro

frankw.jpg

Frank Wehus

Styremedlem

Administrerende direktør, Effera

tonered.jpg

Tone Birkenes

Styremedlem

Managing Director, DiaGraphIT

krs_nuc_ernst_sundt.jpg

Ernst Sundt

Styremedlem

Rektor, Noroff Høyskole

unnamed.jpg

Thomas Henriksen

Styremedlem

Key Account Manager, IKT Agder

morten.jpeg

Morten Goodwin

Styremedlem

Associate Professor, CAIR

Rannveig_3.jpg

Rannveig Tobiassen

Styremedlem

Prosjektleder, Innoventus Sør

Observatører

Siren Markussen.jpg

Siren Markussen

Observatør

Forskningsrådet

David Simonsen.gif

David Simonsen

Observatør

Innovasjon Norge